Zajęcia karate prowadzone przez sensei’a z Klubu Karate Chidori, będą się odbywały we wtorki o godzinie 15.

Koszt zajęć 60 zł / miesiąc

 

Opłatę za zajęcia należy dokonywać na konto Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego
do dnia 10 każdego miesiąca:
Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik
48 1240 2483 1111 0000 3334 8395