Uroczyste obchody 100-lecia powstania 24 Pułku Ułanów

21 września w Parku Leśnym miały miejsce uroczyste obchody upamiętniające dowódców 24 Pułku Ułanów im Hetmana Wielkiego Koronnego, Stanisława Żółkiewskiego. Zostały one zorganizowane we współpracy ze Społecznym Opiekunem Zabytków Miasta Kraśnik, dr. Dominikiem Szulcem. 

W czasie uroczystości odbyło się uroczyste odsłonięcie tablicy i posadzenie dębu pamięci w ziemi przywiezionej z Polskiego Cmentarza Wojennego w Kijowie-Bykowni, gdzie spoczywa płk Rudolf Lang, jeden z dowódców 24 Pułku. Biało-czerwoną wstęgę wokół kamienia przecięli poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Kazimierz Choma, radna Sejmiku Wojewódzkiego Anna Baluch w imieniu Marszałka Województwa Lubelskiego Jarosława Stawiarskiego, Starosta Kraśnicki Andrzej Rolla, Burmistrz Miasta Kraśnik Wojciech Wilk, Społeczny Opiekun Zabytków Miasta Dominik Szulc, Przedstawiciel Szkoły Społecznej im. 24. Pułku Ułanów i Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego.

Po okolicznościowych przemówieniach uczestnicy udali się do szkoły, gdzie I prezes Trybunału Konstytucyjnego i najbliższy żyjący kuzyn ppłka Kazimierza Halickeigo, dowódcy 24. Pułku w latach 1929-1932 dr Bohdan Zdziennicki oraz przedstawiciel Szkoły Społecznej i Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego, odsłonili tablicę z nazwiskami dowódców.