Skład samorządu uczniowskiego na rok 2020 / 2021

24 września decyzją społeczności szkolnej przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Tymoteusz Głuchowski z klasy VII, a zastępcą jego koleżanka z klasy Pola Kosmala. Gratulujemy!!!