Skład samorządu uczniowskiego na rok 2021 / 2022

24 września decyzją społeczności szkolnej przewodniczącym Samorządu Uczniowskiego został Antoni Górski z IV b, a zastępcami: Nicola Rytelwska z VII b i Tymoteusz Głuchowski z klasy VIII Gratulujemy!!!