Szanowni Państwo,

od 1 września w szkole obowiązywały będą wytyczne przedstawione w regulaminie. 

Prosimy o stosowanie się do jego zaleceń, by jak najdłużej cieszyć się z pracy w trybie stacjonarnym.

zarządzenie dyrektora

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Uwaga!!!

Od 17 maja, zgodnie z rozporządzeniami, wprowadzamy nauczanie hybrydowe. Od 31 maja do nauki w trybie stacjonarnym wracają wszyscy uczniowie.

 

 

…………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z zaleceniami GIS-u, Ministra Zdrowia i Ministra Edukacji i Nauki od 18 stycznia 2021 roku nauczanie w trybie stacjonarnym będzie dotyczyło klas I-III szkoły podstawowej

Zarządzenie dyrektora w sprawie funkcjonowania szkoły od 18.01.2021r.

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla klas I-III szkół podstawowych obowiązujące od 18.01.2021

…………………………………………………………………………………………………………….

Zgodnie z rozporządzeniem MEN i rozporządzeniem dyrektora szkoły w okresie od 30.11.2020 do 23.12.2020 zajęcia stacjonarne w klasach I-III oraz IV-VIII zostają zawieszone i prowadzone za pomocą narzędzi i technik nauczania zdalnego. Zawieszone są też wszelkie zajęcia pozalekcyjne dla uczniów z tych klas (kółka zainteresowań, warsztaty „Mały naukowiec”, zajęcia karate).

Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII będą uczyć się według obowiązującego dotychczas tygodniowego rozkładu zajęć. Lekcje prowadzone będą w aplikacji Microsoft Teams.

Klasa „0” uczy się bez zmian w trybie stacjonarnym.

…………………………………………………………………………………………………………….

Zarządzenie dyrektora z dnia 27.11.2020 w sprawie zawieszenia zajęć

Zarządzenie dyrektora z dnia 6.11.2020 w sprawie zawieszenia zajęć

Zarządzenie dyrektora w sprawie zawieszenia zajęć klasy IV-VIII

Od 1 września w szkole obowiązują procedury bezpieczeństwa, opracowane zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, z wytycznymi GIS-u, MZ i MEN-u dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek z dnia 5 sierpnia 2020.

Zarządzenie dyrektora w sprawie wprowadzenia procedur bezpieczeństwa

Załączniki do zarządzenia 

W przypadku zawieszenia zajęć szkoła będzie prowadziła nauczanie w formie zdalnej.

Podstawowym narzędziem pracy zdalnej jest platforma Microsoft Teams oraz dziennik elektroniczny. 

Zarządzenie Dyrektora w sprawie funkcjonowania szkoły od 25.05.2020r.

Procedury obowiązujące w Szkole Społecznej w czasie zawieszenia nauczania

Kliknij w poniższe linki, by dowiedzieć się więcej:

zasady ogólne

zapobieganie zakażeniu

kwarantanna

zasady kwarantanny

 

 

 

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]