Patronem Szkoły jest 24 Pułk Ułanów im. Hetmana Wielkiego Koronnego Stefana Żółkiewskiego. 

 

Historia 24 Pułku Ułanów (1920- 1947)

6 lipca 1929  Lwów: utworzenie 214 Pułku Ułanów w ramach Małopolskich Oddziałów Jazdy Ochotniczej podczas wojny polsko-bolszewickiej. Dowódca: pułkownik Tadeusz Żółkiewski.

Wrzesień 1920: walki z oddziałami armii czerwonej w rejonach: Krasnystaw/Zamość, Koniuchy/Kotlice, Turzyska, Stepań, Horyń.

6 Października 1920: walki na Litwie w rejonie Ejszyszki/Olkienniki.

Styczeń 1921: przemianowanie 214 pułku ułanów na 24 pułk ułanów.

6 lipca 1922: formalne zatwierdzenie pułku, ta data jest obecnie świętem pułkowym.

4 kwietnia 1922: przeniesienie pułku z Jarosławia i Staszowa na pobyt stały do Kraśnika (woj. lubelskie).

30 kwietnia 1923: Warszawa, pułk otrzymuje imię hetmana Stanisława Żółkiewskiego oraz sztandar wręczony przez marszałka Józefa Piłsudskiego. Dowódcą pułku zostaje pułkownik Rudolf Lang.

Od 1924 pułk wchodzi w skład 17 Brygady Kawalerii.

30 kwietnia 1937: przezbrojenie pułku na jednostkę zmotoryzowaną i włączenie go do 10 Brygady Kawalerii Zmotoryzowanej. Dowódcą pułku zostaje pułkownik dyplomowany Kazimierz Dworak.

Październik 1938: pułk bierze udział w zajęciu Zaolzia i Jaworzyny.

1-17 września 1939: pułk walczy w obronie granic południowych Polski: 
1-2 września: obrona Jordanowi i wzgórza Wysoka 
4 września: bój pod Kasiną Wielką 
5-6 września: potyczki pod Zegartowicami i Leszczyną 
8 września: obrona Rzeszowa 
10-14 września: potyczki pod Jarosławiem, Porudenkiem, Dobrosinem 
15-17 września: walki pod Zboiskami koło Lwowa.

19 września 1939 : przekroczenie granicy węgierskiej w Przełęczy Tatarskiej. Internowanie na Węgrzech w miejscowościach: Komarom, Györ i Parkanach.

1939/1940 ewakuacja do Francji

– Działania na terenie Francji:
Luty 1940: Mondragon (rejon Avignion) – utworzenie batalionu im. 24 pułku ułanów. Dowódcą zostaje podpułkownik Jerzy Deskur. 
13-17 czerwca 1940: Szampania – 2 szwadron 24 pułku ułanów w ramach tzw. „oddziału wydzielonego” uczestniczy w walkach osłaniających wycofujące się oddziały 7 francuskiego korpusu: 
13 czerwca: rejon Champaubert; St. Prix – Soizy, 
16 czerwca: miejscowość Montbard 
21 czerwca 1940:  ewakuacja z portu La Verdon do Anglii na statku „Rogal Scotsman”. 

– Obrona Szkocji: 
1940-1944: obrona wybrzeża Szkocji, przezbrojenie pułku na pułk pancerny (luty 1942r.) Dowódcą pułku w latach 1942-1943 był ppłk Bogumił Szumski. 

– Znów we Francji: 

2 sierpnia 1944: Normandia – wyładowywanie pułku we francuskim porcie Arromanches i na plaży w Embouchure de le Scculles – jako część 1 Dywizji Pancernej gen. Stanisława Maczka. Dowódcą pułku w tym okresie był major Jan Kanty Kański. 

8-22 sierpnia 1944 : działania w kierunku Falaise pod dowództwem rotmistrza Władysława Rakowskiego: 
– przełamywanie umocnień niemieckich w rejonie Cramesnil – Quesnay oraz Aissy – Potigny. 
– przeprawa przez rzekę Dives w miejscowości Jort 
 16 sierpnia: walki pod Morteaux i Couliboeuf 
– 18 sierpnia: walki w rejonie Louviers en Auge 
– 19-22 sierpnia: zdobycie miasta Chambois i jego obrona. 

4-5 września 1944: wyzwalanie miast francuskich – Ruisseauville i S.Omer pod dowództwem ppłk Romualda Dowbora. 

– Wyzwalanie Belgii (wrzesień, październik) 1944 rok: 
8 września: walki uliczne w Thielt 
13 września: wyzwolenie Gandawy 
29-30 września: wyzwolenie Merxplas 
1-2 października: wyzwolenie Zondereijgen 

– Wyzwalanie Holandii (październik, listopad) 1944 rok: 
5 października: walki w rejonie Torover – Alphen 
28-29 października: walki uliczne i wyzwolenie Bredy 
1-3 listopada: walki o kanał Mark w miejscowościach Terheijden i Wagenberg 
8 listopada: zdobycie ujścia Mozy, walki o port i osadę Moerdijk 

– Walki w Niemczech: od 7 kwietnia 1945 roku do 4 maja 1945 roku. 
7 kwietnia 1945: walki o przeprawy na Küsten Kanal, 
14-22 kwietnia 1945: przechwycenie zaminowanych mostów w rejonie Papenburga 
25 kwietnia – 4 maja 1945: działania wspierające piechotę w walkach w miejscowościach Kollinghorst, Posthaussen i Wilhelmshaven 
12 kwietnia 1945: pomoc więźniarkom- żołnierzom AK w wyzwolonym przez 2 pułk pancerny Stalagu VI C Oberlangen 
4 maja 1945: Bokel – rozkaz o zakończeniu działań wojennych

Po wojnie:

Od maja 1945 roku do marca 1947 roku: służba okupacyjna w rejonach Zalet, Holte, Essen, Münster, Lager, Hannover.

7 maja 1947: Hannover, ostatnia zbiórka 24 pułku ułanów pod dowództwem majora dyplomowanego Tadeusza Wysokiego. Rozwiązanie pułku.

czerwiec 1947 : do Kraśnika powraca jako pierwszy jeden z żołnierzy pułku – starszy wachmistrz Franciszek Rusek.

1947 Londyn :powstaje Koło Koleżeńskie 24 Pułku Ułanów zadaniem, którego jest utrzymywanie więzi pomiędzy rozsianymi po świecie żołnierzami jednostki.

17 kwietnia 1966 Kraśnik, odsłonięcie pomnika poległych żołnierzy 24 pułku ułanów przez generała Franciszka Skibińskiego.

 1976 Londyn : wydano w  monografię pułku.

Powstanie Muzeum 24 Pułku Ułanów w Kraśniku                            

W Kraśniku powstaje się Muzeum Pułkowe, które posiada wiele eksponatów: mundurów, oprzyrządowania, osobistych pamiątek żołnierzy oraz wiele rysunków i fotografii. W kraśnickim muzeum znajduje się również znaczna część archiwum pułkowego z Londynu (ewidencja pułkowa, liczne dokumenty), sztance i pieczątki, replika sztandaru polowego ufundowana przez byłych ułanów oraz indywidualnych ofiarodawców w 1978 roku, oryginalne mapy sztabowe terenu Normandii.

Każdego roku 6 lipca w Kraśniku obchodzone jest święto 24 Pułku Ułanów w rocznicę sformowania 214 Pułku Ułanów.

Aktualnie tradycje 24 Pułku Ułanów kontynuuje 2 batalion czołgów 10 Brygady Kawalerii Pancernej.