Organizacja roku szkolnego 2020/2021

 

Zakończenie I semestru – 21 stycznia 2021 r.

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2020 – 31 grudnia 2020 r.

Ferie zimowe – 1-14 lutego 2021 r. Nowy termin: 04.01. – 17.01.2021 r.

Wiosenna przerwa świąteczna – 1-6 kwietnia 2021 r.

Egzamin ósmoklasisty – 25-27 maja 2021 r.

Zakończenie roku szkolnego – 25 czerwca 2021 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2020/2021

06 stycznia 2021 r. – Święto Trzech Króli

25-27 maja 2021 r. – dni wolne dla uczniów klas I-VII

3-4 czerwca 2021 r. – Boże Ciało 

 

W dniach wolnych od zajęć dydaktycznych w szkole będą zapewnione zajęcia opiekuńczo-wychowawcze i dyżury nauczycieli.

 

Harmonogram  zebrań i dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2020/2021

 

10 września 2020 r. – wywiadówka

29 października 2020 r. – dyżur

26 listopada 2020 r. – wywiadówka

28 stycznia 2021 r. – wywiadówka

25 lutego 2021 r. – dyżur

25 marca 2021 r. – dyżur

29 kwietnia 2021 r. – wywiadówka

27 maja 2021 r. – dyżur

Wywiadówki rozpoczynają się o godzinie 18:00.

Dyżury nauczycieli odbywają się w godzinach 18.00 – 19.00.