Organizacja roku szkolnego 2021/2022

 

Zimowa przerwa świąteczna – 23 grudnia 2021 – 31 grudnia 2021 r.

Zakończenie I semestru – 28 stycznia 2022 r.

Ferie zimowe – 14- 27 lutego 2022 r. 

Wiosenna przerwa świąteczna – 14-19 kwietnia 2022 r.

Egzamin ósmoklasisty – 24-26 maja 2022 r.

Zakończenie roku szkolnego – 24 czerwca 2022 r.

 

Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2021/2022

22 grudnia 2021 r. – dzień wolny przed przerwą świąteczną

07 stycznia 2022 r. – dzień wolny po Święcie Trzech Króli

24-26 maja 2022 r. – dni wolne dla uczniów klas I-VII

17 czerwca 2022 r. – dzień wolny po Bożym Ciele 

 

Harmonogram  zebrań i dyżurów nauczycieli w roku szkolnym 2021/2022

 

9 września 2021 r. – wywiadówka

30 września 2021 r. – dyżur

28 października 2021 r. – dyżur

25 listopada 2021 r. – wywiadówka

3 lutego 2022 r. – wywiadówka

31 marca 2022 r. – dyżur

28 kwietnia 2022 r. – wywiadówka

26 maja 2022 r. – dyżur

Wywiadówki rozpoczynają się o godzinie 17:00 lub 18:00 (ustalenia wychowawców).

Dyżury nauczycieli odbywają się w godzinach 18.00 – 19.00.