Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne istnieje od 1991 roku.

26 lutego 1991 roku uzyskało zgodę Ministra Oświaty na uruchomienie z dniem 1 września 1991 roku Szkoły Społecznej w Kraśniku i od tego czasu jest organem nadzorującym i prowadzącym Społeczną Szkołę Podstawową im. 24 Pułku Ułanów.

Członkami KTE są rodzice uczniów, nauczyciele i sympatycy Szkoły Społecznej w Kraśniku.

 

Zarząd Kraśnickiego Towarzystwa Edukacyjnego:

Prezes Ilona Naborczyk – Górska  

Zastępca Zbigniew Zięba

Członek Zarządu Agnieszka Kowalska 

Członek Zarządu Joanna Rzepecka