Decyzją większości uczniów i nauczycieli naszej szkoły przewodniczącą Samorządu Uczniowskiego została Dominika z klasy Vb, a jej zastępczynią Pola z klasy VI.

Gratulujemy!