Szkoła prowadzi rekrutację do klas „0” – „8”

Aby zapisać dziecko do Szkoły Społecznej:

– pobierz i wypełnij formularz zapisu do szkoły,

– dostarcz kartę do sekretariatu szkoły,

– wpłać bezzwrotne wpisowe w wysokości czesnego za miesiąc nauki;

– przynieś 2 zdjęcia dziecka;

– podpisz umowę o nauczanie dziecka.

 

Uczniem naszej szkoły można zostać w każdej chwili!

 

Pobierz kartę zapisu do klas 0-8 <- kliknij tutaj