Wysokość czesnego od września 2021 r.:

Klasa „0” – 450 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

Szkoła Podstawowa:

w klasach I-III – 485 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach IV-VI – 495 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

w klasach VII-VIII – 515 zł (x 12 wpłat w ciągu roku szkolnego)

lub

w klasie VIII – 618 zł (x 10 wpłat w ciągu roku szkolnego)

 

Nr rachunek:

Kraśnickie Towarzystwo Edukacyjne

Bank Pekao S.A. III o/Kraśnik

48 1240 2483 1111 0000 3334 8395

 

W razie opóźnienia płatności czesnego, Prowadzący Szkołę będzie naliczał odsetki umowne w wysokości 1,5% w stosunku miesięcznym (18% w stosunku rocznym) od kwoty zaległości, przy czym w pierwszej kolejności wpłaty zaliczane będą na poczet należnych odsetek.

 

Ceny obiadów w szkole:

  • zupa – 1 zł,
  • drugie danie – 7,00 zł

Ubezpieczenie NNW uczniów na rok szkolny 2021/2022

wynosi 52 zł