Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2021 roku

Część egzaminu nasza klasa VIII województwo kraj
język polski 75% 61% 60%
matematyka 52% 47% 47%
język angielski 81% 63% 66%

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2020 roku

Część egzaminu nasza klasa VIII województwo kraj
język polski 73% 60% 59%
matematyka 55% 46% 46%
język angielski 78% 52% 54%

Wyniki egzaminu ósmoklasisty z 2019 roku

Część egzaminu nasza klasa VIII  województwo  kraj
język polski 79,8%  64% 63%
matematyka 69,3% 44% 45%
język angielski  84,4% 56% 59%

  

Wyniki egzaminu gimnazjalnego z 2019 roku

Część egzaminu nasza klasa III powiat  województwo
język polski       81,6%         63,3% 64,2%
historia i wos     71,9%       57,6% 58,6%
matematyka 57,5% 40,3% 42,5%
przedmioty przyrodnicze        67,2%         47% 48,8%
język angielski – poziom podst.        89,2%         64% 65,8%
język angielski – poziom rozsz.         76,5%         47,8% 49,5%
język niemiecki- poziom podst.       91,3%        45,2%  48,8%
język niemiecki – poziom rozsz.       100%       76,3%  59,1%