Karta rowerowa
 
 
Mając ukończone 10 lat, możesz ubiegać się o kartę rowerową.
 
Przed wyjechaniem na drogę, należy poznać przepisy ruchu drogowego i opanować umiejętność jazdy rowerem. 

Będziesz musiał zaliczyć następujące zagadnienia: 

– wiadomości teoretyczne ze znajomości przepisów ruchu drogowego i znaków drogowych,

–  obsługę techniczną roweru,

– umiejętności praktyczne z uwzględnieniem zasad ruchu drogowego (jazda rowerem),

– pierwsza pomoc w wypadkach.


Karta rowerowa – testy
 
Sprawdź swoja wiedzę i spróbuj rozwiązać przykładowe zadania z testów na kartę rowerową


Test na kartę rowerową – wejdź na stronę


 

 
Regulamin egzaminu na kartę rowerową
 

Do testu przystępują uczniowie klas IV – VI.

Uczniowie, którzy zaliczyli test teoretyczny mogą przystąpić do testu praktycznego.

Uczniowie, którzy zaliczą część praktyczną i teoretyczną otrzymują karty rowerowe. Karty rowerowe wydaje nieodpłatnie szkoła.

Każdy uczeń musi dostarczyć wypełniony arkusz zaliczeń (z podpisem rodzica i wychowawcy) i zdjęcie legitymacyjne o wymiarach 35mm x 45mm podpisane na odwrocie.

 

Egzamin praktyczny ma na celu sprawdzenie umiejętności jazdy na rowerze.


Przykładowe czynności:

– jazda rowerem na wprost,

– ósemka – przejazd bez podpórek,

– zatrzymanie się przed linią i ponowne ruszenie z miejsca,

– skręcanie w lewo z wyciągniętą ręką,

– skręcanie w prawo z wyciągniętą ręką,

– slalom (odległość między pachołkami równa jest długości roweru),

– zatrzymanie się w oznaczonym miejscu,

– szybkie zatrzymanie się na sygnał.

 

POWODZENIA!